God Jul och Gott Nytt År!

En fridfull jul och Ett Gott Nytt År önskar vi alla medlemmar.
Vi vill också berätta att kommande årsmöte, dit alla är hjärtligt välkomna, är planerat till den 24 februari 2011.
                                                   Styrelsen genom Pär Lönnqvist/ordförande

_______________________________________________________________

Annons