Vårmöte 2016

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till Vårmöte. Måndag 23 maj kl. 19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet: Att sortera rätt. En person från kommunen kommer och lär oss sortera rätt. Även lite praktiska övningar har utlovats.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna!

tulpaner

Buskar, träd och renovering av vägdiken

För att minska problem med inträngande vatten på fastighetsmark, vid stora regnmängder också översvämningar som drabbar bostad och garagebyggnader, kommer Järfälla kommun under 2016 gräva nya diken och renovera de som blivit igensatta. En del fastighetsägare har fått information, där man sett att arbete kommer att ske.
Men även de fastigheter utan diken berörs av informationen då den i detalj redogör för gällande regler för plantering av häckar, buskar och träd för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Kommun info renov. diken_

1 Trafik buskar träd_00013 Utfarter, plantera_0003 (2)2 Häck, buskar, belysn._00024 Info. bygglagen_0004

Årsmötet 2016

Årsmötet 2016

Årsmötet 2016

Det var många medlemmar som hade bokat in kvällen för att få höra om vart Järfälla kommun är på väg, vilka projekt och framtidsvisioner som är på gång. Kommunledningens ordförande Claes Thunblad var inbjuden men hade fått förhinder och istället kom vice ordförande Mikael Jämtsved. Mikael berättade och visade bilder på projekt och förändringar inom samtliga verksamhetsområden. Befolkning i Järfälla fortsätter och växa, vi är nu över 70 000 invånare, vilket naturligtvis också påverkar kommunens verksamhet. Antalet äldre i kommunen ökar och man ska se över äldreboenden. Mikael fick flera kritiska frågor kring trafikkaoset i vår närmiljö, Barkarbybron, Veddestabron, Växthusvägen och Herrestarondellen, dessvärre så kunde Mikael inte ge något lugnade svar, utan vi tycks får leva med nuvarande trafikkaos under flera år. Ytterligare kritik framfördes över kommunens skötsel av naturen kring infartsvägar i Järfälla, det är skräpigt och ovårdat. Öka bebyggelsen på dessa tomter, så löser det sig svarade Mikael.
Kvällen fortsatte med årsmötesförhandling. Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande. Styrelsen fick nytt förtroende och kvällen avslutades traditionellt med närvarolotteri samt en uppmaning att komma med förslag på personer eller anmäla sitt egna intresse för att hjälpa till i styrelsen.

Årsmötet 2016