Öppet hus – samrådsmöte – inställt

Information om samrådsmöte
På grund av den rådande situationen med Coronaviruset kommer det planerade samrådsmötet för detaljplan Veddesta IV den 31 mars i Barkarbyskolan att ställas in.

Detaljplan för Veddesta IV
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Södra Veddesta att utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt två integrerade förskolor.

Detaljplanen är ute på samråd mellan 10 mars och 7 april 2020.
De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på den här länken, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under samrådstiden.

Samhällsbyggnadsavdelningen svarar gärna på era frågor och synpunkter via e-post som kan skickas till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Nyfiken på hur Barkarby och Skälby kommer utvecklas i framtiden?

Då ska du ta del av kommunens information om pågående planarbete på deras hemsida. Här finns detaljerad information om alla pågående planarbeten med gällande status i handläggningsprocessen.
Barkarby och Skälby
Nu pågår samråd för Veddesta IV. fram till den 7 april.
Den 31 mars är det öppet hus från kl. 17.00 till 20.00 i Barkarbyskolans matsal, där du kan träffa de som jobbar med planen.
Var med och påverka kommunens planering av Barkarby och Skälby vid Samråd och Gransknings tillfällen.

Årsmöte 2020

Kvällens aktiviteter som hölls i Barkarby församlingshem den 9 mars lockade 40 medlemmar, inklusive styrelsens 8. Ordförande för tekniska nämnden, Marcus Gry (M) var inbjuden för att berätta om nämndens arbete. Marcus som är fritidspolitiker hade tagit med sig Dan Engstrand (M) för att få hjälp med att svara på eventuella frågor från mötesdeltagarna. Dan sitter i kommunstyrelsen och har flera uppdrag i olika nämnder bland annat kommunstyrelsens planutskott. Marcus berättade om kommunens organisation, de olika nämnderna och om Tekniska nämndens  ansvar för den fysiska planeringen och förvaltning av samhällsbyggnadsinvesteringar. Marcus förklarade fördelningen mellan skattefinansierad verksamhet såsom park, gator, kommunens fastigheter och lantmäteri och avgiftsfinansierad verksamhet såsom vatten, avlopp och avfallshantering. När det blev medlemmarnas tur att ställa frågor så blev det många livliga diskussioner. Det var mycket som man ville ha svar på, bland annat den kaotiska trafiksituationen kring Barkarbystaden, Barkarbybron, Nya Veddestabron, exploateringen av Veddesta, Ekonomivägen gång eller bilväg och varför stämmer inte förslag till detaljplaner med verkligheten. Här fick Dan Engstrand hoppa in och försöka förklara och ge svar. Det slutade med att han bestämde sig för att besöka Ekonomivägen senare i veckan tillsammans med Pia Forsberg från föreningens styrelse.
Kvällen fortsatte med lite fika innan George Thuen valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gicks igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Föreningen saknar valberedning något som är nödvändigt för vår fortsatta existens. Maria Sörman har själv tagit kontakt och anmält sitt intresse för att delta i styrelsearbetet, något som uppskattas av styrelsen. Hon föreslogs som ny styrelseledamot.
Mötesmedlemmarna godkände valen, d.v.s. samtliga nuvarande styrelseledamöter, suppleanter fortsätter sitt arbete i styrelsen och Maria Sörman väljs in som ny styrelseledamot. Revisorerna kvarstår, Agneta Lembrén och Staffan Nordgren och fortfarande finns en vakant post som revisorssuppleant.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Du som vill engagera dig i föreningens verksamhet under 2020, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.

Årsmöte 2020 – måndag 9 mars

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till årsmöte, måndag 9 mars, kl. 19.00 i Barkarby församlingshem Kyrkvägen 8.

På programmet:

  • Marcus Gry, ordförande för tekniska nämnden, kommer och pratar om vad som händer i vårt område.
    Frågestund
  • Årsmötesförhandlingar.
    Samtliga dokument till årsmötet kommer att finnas under menyn medlemssidor i mappen Årsmöte 2020.

Som vanligt serveras kaffe med dopp och mötet avslutas med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Årsmöte 9 mars

Notera att föreningens årsmöte äger rum måndagen den 9 mars kl 19. Kallelse med detaljerat program kommer att distribueras till alla medlemmar. Redan nu kan man läsa resultat, balans och budgetförslag under fliken Medlemssidor/Årsmöte 2020.

Information Grannsamverkan

Polisen informerar 2020

Polisens riksnummer Dygnet runt 114 14
SOS NÖD-tfn Dygnet runt 112
Albin Näverberg 0708-95 15 08

Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg
Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna
Receptionens öppettider: tisdag och torsdag 9-13, onsdagar 12-17
www.polisen.se  Även för polisanmälan!
lpo-jarfalla.kansli@polisen.se
För ärenden till polisen. Tips med mera görs även via Polisen.se

Året har börjat med ett stort antal inbrott i bostäder i både Järfälla och Upplands-Bro. Här önskar vi att ni ser över era organisationer, Grannsamverkan, och era skyltningar. Hör av er till mig om ni behöver fler skyltar. Stölder av katalysatorer från bilar ökar i båda kommunerna liksom stölder av takboxar. Med tanke på kommande vinterlov gäller det att vara försiktig och inte montera boxen för tidigt på taket och för det andra att inte lasta den förrän på avresedagen. Givetvis ska boxen och takräckena vara låsta.

En annan sak som har aktualiserats i media är brotten mot äldre och speciellt då man lurar sig in i deras bostäder för stölder med mera.

Här önskar vi att anhöriga har kontakt med sina äldre och pratar om det farliga med att släppa in personer man inte känner.

Då jag ändock är ute och skriver passar jag på att bjuda in dels personer som vill bli förare av Grannstödsbilen och dels aktiva hundägare som vill ha utbildning i NOS.

Maila mig ert intresse via albin.naverberg@polisen.se

Albin Näverberg 0708-95 15 08