Kontakt

Allmän information

info@villabarkskal.org
E-post till denna adress vidarebefordras till ansvarig i styrelsen.

Ordförande

Gertrud Fogelström
073-965 05 48

Sekreterare

Gunilla Nordgren
070-993 46 58

Medlemsavgifter och adressuppdateringar

Stefan Hellmark
070-593 32 28

Hemsida, företagslista och grannsamverkan

Håkan Hjalmers
070-554 07 72

Facebook, admin

Håkan Hjalmers
070-554 07 72

Valberedning

Vakant

Annons