Kontakt

Allmän information

info@villabarkskal.org
E-post till denna adress vidarebefordras till sakansvarig i styrelsen.

Ordförande

Gertrud Fogelström, gfogel1@yahoo.se
08-38 17 30, 073-965 05 48

Sekreterare

Gunilla Nordgren, gunilla.nordgren@yahoo.se
08-739 38 30, 070-993 46 58

Medlemsavgifter och adressuppdateringar

Stefan Hellmark, stefan.hellmark@telia.com,
08-38 50 29, 070-593 32 28

Mötesansvarig

ej tillsatt

Trafik och kommunbevakning

Leif Rydh,  leif@rydh.biz
070-717 49 19

Hemsida, företagslista och grannsamverkan

Håkan Hjalmers, hjalmers1@gmail.com
08-760 87 37, 0705-54 07 72

Annonser