Om föreningen

Barkarby-Skälby Villaägareförening är en partipolitiskt obunden sammanslutning av egnahemshushåll i södra Järfälla med runt 550 medlemmar (årsskiftet 2022/2023). Föreningen arbetar för att du som småhusägare skall få en bra boendesituation. Föreningen är bland annat remissinstans till Järfälla Kommun när det gäller frågor som berör oss i egenskap av villaboende i kommunen. Följande frågor behandlas kontinuerligt:

  • Lokal samhällsservice, fritid, kultur och miljö
  • Den lokala kollektivtrafiken
  • Myndigheternas planer för byggnation, vägar och trafik

Medlemskapet ger dig möjlighet att via föreningen påverka även andra frågor du tycker är viktiga. Föreningen håller medlemsmöten, med intressanta föreläsare och diskussioner, minst 2 gånger/år inklusive årsmötet. Även digitala möten via Zoom förekommer.
Alla medlemmar får informationsbladet ”På Gång”, i brevlådan minst 2 ggr/år, samt tillgång till Hemsidan och Facebook med aktuell information samt länkar till andra relevanta webbsidor.

Föreningens stadgar Rev. maj 2018 blå

Villaägarnas Riksförbund

Som medlem i Barkarby-Skälby Villaägareförening blir du även medlem i Villaägarnas riksförbund. Totalt har Villaägarnas Riksförbund drygt 300 000 medlemmar fördelat på över 200 lokalföreningar. Villaägarnas Riksförbund är partipolitisk obunden. Kvalificerad kompetens inom förbundets verksamhetsområden har fått stor genomslagskraft, bland annat har man lyckats påverka så att fastighetsskatten sänkts och att en begränsningsregel införts. I dagsläget arbetar Villaägarnas riksförbund för slopad fastighets- och förmögenhetsskatt på boendet, samt lägre energikostnader.

Medlemskapet i Villaägarnas Riksförbund ger även tillgång till bra priser på försäkringar och el, kostnadsfri rådgivning, samt rabatter på ett flertal produkter och tjänster. För mer information, se Villaägarnas Riksförbunds hemsida.

Kort historik

Barkarby-Skälby Villaägareförening grundades 1925 genom bildandet av Skälby Fastighetsägareförening u.p.a. Den ursprungliga föreningen slogs 1961 samman med Barkarby Villastads Fastighetsägareförening u.p.a. till Barkarby-Skälby Fastighetsägareförening, sedermera omdöpt till Barkarby-Skälby Villaägareförening.

Kontakta oss gärna via e-post: info@villabarkskal.org

Annons