Aktiviteter i vår närmiljö

Den senaste tiden har erbjudande om asfaltering av garageuppfarter och stenläggningsarbeten förekommit av engelsktalande hantverkare  inom vårt område.  Varning beträffande kvalité och utförande. Anlita svenska företag.
Du hittar dom på t.ex. ENIRO.