Årsmöte eller Skid-VM ?

Det var förmodligen fler medlemmar som valde skidorna före årsmötet, vilket närvarolistan gav tydligt bevis på.  I väntan på protokoll ifrån årsmötet så titta gärna på hur man skall gå till väga vid brand, något som diskuterades flitigt under kvällen med bland annat  Staffan Gustavson ifrån Attunda Brandkår som var inbjuden till mötet. Din säkerhet.

 

Annons