Vårmöte tisdagen 22 maj

Notera redan nu!
Årets vårmöte kommer att äga rum tisdagen den 22 maj. Inför kvällen har några av våra folkvalda politiker bjudits in för att svara på frågor och berätta om deras visioner kring Järfälla kommuns framtid. Mer information om kvällens program kommer senare.

Annons