Återvinningscentral – Skälby – Neptunivägen 4

Nu till helgen, den 28 november, kommer den mobila återvinningscentralen till Neptunivägen 4, klockan 11 – 14.

Bra att veta om den mobila återvinningscentralen.

  • En återbruksbil kommer att vara med. Perfekt för dig som vill lämna klädesplagg, sportartiklar eller annat som kan återanvändas.
  • Kom ihåg att den mobila återvinningscentralen bara tar emot mindre mängder avfall. Stora mängder och släpkärror hänvisar vi till Görvälns återvinningscentral, eller någon annan återvinningscentral.
  • Vad gäller elavfall tar den mobila återvinningscentralen inte emot saker som är större än en mikrovågsugn. Det beror på att den mobila återvinningscentralen snabbt har blivit fyllda med löpband, motionscyklar eller andra stora objekt som hindrar många från att lämna sitt elavfall.

På Gång Hösten 2021

Ordföranden har ordet

Så börjar vi äntligen kunna röra oss lite ut i samhället igen och det känns bra. Har nog aldrig uppskattat mitt hus och min trädgård så mycket som det senaste året.

Till höstmötet har vi bjudit in kommunordförande, Emma Feldman, för att berätta och svara på frågor hur långt man har kommit med planering av kvarteren runt Barkarby station, Veddesta och Barkarbystaden. Eftersom det är val nästa år, så är det också intressant att höra om man har nått sina mål för den här mandatperioden.
På riksnivå bör vi villaägare vara observanta på hur de olika partierna ställer sig till en ny villabeskattning. Det kan bli en dyr historia. Även förtätning av befintliga villaområden förekommer, man vill bygga flerfamiljshus i villaområden på befintliga grönområden. Med tanke på att många människor vill bo i egen villa, så planeras det få nya villaområden.

Föreningen har sammanställt och kommer att skicka några frågor till Emma, så hon har möjlighet att förbereda sig.
Har ni frågor till henne eller om mötet, så hör av er.
Mejladress: info@villabarkskal.org

Föreningen har under året försökt följa vad som händer i vår närmiljö och skickat skrivelser med synpunkter till kommunen om soptömningen, som vi upplever har blivit både sämre och dyrare. Vi har medverkat vid samråd kring planering och detaljplaner av Veddesta. Vi har lämnat synpunkter på rådande trafiksituation vid Barkarbybron samt på kommande vid Ekonomivägen och Växthusvägen då flerfamiljshus byggs och planeras.

Lägesrapport Förbifart Stockholm

Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm – September 2021.

Byggandet av E4 Förbifart Stockholm består av flera faser. Nu när ca 78 procent av tunneln är utsprängd och ca 74 % av det totala arbetet på våra sex trafikplatserna är klart, har en ny fas påbörjats. Det är det omfattande arbetet med inklädnad, Mark/VA, betongarbeten och förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som ska installeras. 

Årsmöte 2021 – tisdag 23 mars

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till digitalt årsmöte, tisdag 23 mars, kl. 19.00.

På programmet:

  • Håkan Larsson, skattejurist på Villaägarna, kommer och pratar om bl.a. skatter i samband med husförsäljning.
  • Årsmötesförhandlingar.

    Samtliga dokument till årsmötet och information om inloggning till det digitala mötet på Zoom finns under menyn Medlemssidor i mappen Årsmöte 2021.

Välkomna!