Studentbostäder på Skälbyvägen?

Idag onsdag 2/10 kl 17.00 – 18.45 är det öppet hus i Barkarby bibliotek gällande förslag om byggande av 70 lägenheter i Barkarby vid Skälbyvägen.
Idag Kenzai Gym och om byggnaden rivs och förslaget som innebär en avvikelse från gällande detaljplan godkänns kommer nya byggnader att uppföras.
Mer information här: Detaljplan Björkeby 1:276 m. fl.

Annonser

Funderar du på att skaffa elbil…

…och undrar hur den ska laddas?
Anmäld dig i så fall till informationskvällen den 19 september i kommunhuset i Jakobsberg, Vasaplatsen 11.
Här får du information om hur du fixar en laddplats vid ditt hus eller vid din bostadsrättsförening. Seminariet är kostnadsfritt.
Program:
17.00 – 19.00 Träffa med leverantörer av laddutrustning.
17.30 – 18.15 Seminarium för småhusägare.
18.15 – 19.15 Seminarium för bostadsrättsföreningar.

Anmäld dig på fixaladdplats.se eller ring 08 – 29 11 29

Energi- och klimatrådgivning är opartisk och kostnadsfri rådgivning från din kommun.