Årsmöte 9 mars

Notera att föreningens årsmöte äger rum måndagen den 9 mars kl 19. Kallelse med detaljerat program kommer att distribueras till alla medlemmar. Redan nu kan man läsa resultat, balans och budgetförslag under fliken Medlemssidor/Årsmöte 2020.