2021 Styrelsemedlemmar Efterlyses!

Tycker du det är roligt att känna dig engagerad i utvecklingen och händelser i din boendemiljö, tveka i så fall inte att kontakta oss!
Det är inget betungande arbete, styrelsen träffas en gång i månaden under cirka två timmar.
Du når oss på tfn. 073-965 05 48 eller via mejl info@villabarkskal.org
Notera föreningens årsmöte den 23 mars, kallelse och program kommer senare.
Tveka inte att kontakta oss om du har ett förslag till vårt rop på hjälp.

Annons