Lägesrapport Förbifart Stockholm

Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm – September 2021.

Byggandet av E4 Förbifart Stockholm består av flera faser. Nu när ca 78 procent av tunneln är utsprängd och ca 74 % av det totala arbetet på våra sex trafikplatserna är klart, har en ny fas påbörjats. Det är det omfattande arbetet med inklädnad, Mark/VA, betongarbeten och förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som ska installeras. 

Annons