Kan du…

eller känner du någon som kan hjälpa oss i föreningen?
Det är inget jättejobb, vi träffas någon timme i månaden… går igenom aktuella ärenden och ju fler vi är… dess då lättare!
Det här är ett rop på hjälp från styrelsen och valberedningen ring eller mejla oss, alla kontaktuppgifter finns här: Kontakt
Vi behöver era förslag senast den 15 februari 2018

Du kan påverka! Notera den 6 mars, då har föreningen årsmöte.

Kallelse och program kommer att distribueras inom kort.

Annonser

Höstmöte 2017

Drygt 70 medlemmar trotsade höstvädret och kom till mötet för att lyssna och ställa frågor om vad som händer i Järfälla och speciellt i vår närmiljö. Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) fick inleda kvällen med att redogöra för Järfällas nuvarande status, kommande utmaningar och vad han vill utveckla och satsa på i kommunen, därefter Cecilia Löfgren (M) som berättade om sin syn på Järfällas utveckling under de år som hon varit ledare för oppositionen samt inom vilka verksamhetsområden hon vill utveckla och satsa mer på. Kvällens moderator, Hans Hansén, begränsade medlemmarnas frågeutrymme, liksom politikerna som fick begränsad svarstid, för att ge alla tid att ställa frågor.
Det var många frågor kring expansion, byggprojekt, infrastruktur, kommunikation, trygghet och grönområden. Svaren skiljde sig mellan Claes och Cecilia men man var även överens i vissa.
Byleden kommer att bebyggas i framtiden, men inga höghus, villakaraktären ska behållas, ingen genomfartstrafik genom nuvarande villaområde och först när flera utredningar är klara, marken sanerad och alla remissinstanser godkänt planskissen.
En genomgång och uppdatering av gällande stadsplaner för våra villaområden är på gång, för att skapa mer enhetliga regler och bevara villakaraktären inom kvarten.
Nya Veddestabron ska vara klar för invigning februari 2021 enligt Claes, fram till dess får vi leva med nuvarande kaoset på Barkarbybron, eventuellt kan trimning av trafikljus och tydligare markering av korsning för att undvika blockering, få trafiken att flyta bättre.
Nya grönområden skapas, men till vems glädje, om man inte kan ta sig dit, kommentar från medlem.
Lägg tyst asfalt på E18, uppskattat förslag från medlem som politikerna tog med sig liksom flera reflektioner och reaktioner på hur vi medlemmar känner och ser på utvecklingen i Järfälla.

Kvällen avslutades med traditionellt med närvarolotteri och ordförande Gertrud Fogelström delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.


Höstmöte 2017

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till höstmöte. Måndag 9 oktober kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:
Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad och moderaternas Cecilia Löfgren kommer och talar om hur de ser på Järfällas framtida utveckling.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Vi reserverar oss för att stänga dörrarna, då det bara får vistas strax över hundra personer i lokalen.