Årsmöte 2022 – 22 mars, ny pgm punkt

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till årsmöte, tisdag den 22 mars, kl 19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.
Kvällens program:
Förutom Daniel Liljebergs presentation av Villaägarnas intressepolitik inför valet i höst och årsmötesförhandlingarna så kommer även en ny smart funktion för våra brevlådor att presenteras, Inside the box, en tjänst som introduceras nu i Järfälla och där vi som medlemmar i föreningen kommer att erbjudas medlemsrabatt vid köp.

Här finns mer information om produkten: https://insidethebox.se/

Årsmöte 2022 – tisdag 22 mars

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till årsmöte, tisdag den 22 mars, kl 19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.
Under menyfliken Medlemssidor/Årsmöte 2022 finns Verksamhetsberättelse, Balans- och Resultaträkning samt Revisionsberättelse.

Mötet kan även följas via https://zoom.us,
Meeting ID: 884 8259 8759, Passcode: 069102.

På programmet:
•    Daniel Liljeberg från Villaägarna kommer och pratar intressepolitik inför valet i höst.
Skicka gärna frågor till oss i förväg som vi kan förmedla till Daniel Liljeberg.
•    Årsmötesförhandlingar      

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.  
      
Välkomna!

Årsmöte 2022

Barkarby-Skälby Villaägareförening planerar för årsmöte tisdag 22 mars kl. 19.00 i Barkarby församlingshem Kyrkvägen 8.

Kallelse med program för kvällen kommer innom kort, men notera dag och tid alleredan nu.
Protokoll rörande årsmötet kommer att finnas tillgängligt under menyn Medlemssidor/Årsmöte 2022 allt eftersom de blir klara.
Funderar du över något kring föreningen eller om årsmötet så kontakta oss gärna via mejl eller tfn. Kontaktuppgifter finns under menyflik: Kontakt

Årsmöte 2018

Drygt 20 medlemmar inklusive styrelsen kom till församlingshemmet för genomgång av föreningens verksamhet under år 2017, dess ekonomiska resultatredovisning och budgetförslag för kommande år med mera.


Kvällen började dock med råd och tips om beskärning av fruktträd, alla sorters löv- och barrträd samt avverkning och stubbfräsning. Det var många frågor från mötesdeltagarna som Lars Nilsson grundare av företaget H2 Trädfällning och hans medarbetare, arboristen Sami Mäkinen fick svara på. De poängterade vikten av säkerhetstänk, trygghet och ansvarsfrågan vid eventuellt olycksfall vid utfört arbete. Alla som arbetar med H2entreprenad innehar rätta utbildningar som krävs för att utföra arbetet tryggt och säkert, en utbildning via Säker skog, skogsstyrelsen. För konsultation och kostnadsförslag kontakta företaget via telefon 0709-98 82 08 eller 0708-86 26 22. All information finns naturligtvis på företagets hemsida H2 Trädfällning
Kvällen fortsatte med lite fika innan Per Lönnqvist valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gick igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet. Valberedningen rapporterade dock stort problem med att få medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet trots annonser i lokal tidning, på hemsidan och utskick till medlemmar, så har ingen hört av sig. På mötet anmälde sig dock två medlemmar att hjälpa till, en i styrelsen och en som revisor. Mötesmedlemmarna godkände valen samt val av endast en revisor, och två vakanta poster, en revisor och en revisorssuppleant. Alternativet är att köpa tjänsten från någon revisionsbyrå.
Även valberedningen har två vakanta platser. Sammankallande medlem i valberedning ser allvarligt på situationen, att som ensam person lyckas med uppgiften inför kommande år. Styrelsen ska därför hjälpa till med detta arbete.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Och du som vill engagera dig i föreningens verksamhet detta valår 2018, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.

Årsmöte och fokus på trädgården

Johan Janke berättar om Grönare gårdar

Johan Janke berättar om Grönare gårdar

Trots dagens vinterväder och pågående OS-spel så kom drygt 40 medlemmar till föreningens årsmöte för att bland annat få uppdatera sina kunskaper i konsten att ta hand om sin trädgård.

Johan Janke, skribent och trädgårdsmästare berättade om villaträdgårdens utseende och funktion under sekel och årtionde, gav råd och tips vid beskärning av fruktträd och buskar samt informerade om hälsonyttiga bär och buskar till vår gröna oas.

Efter kaffe med dopp hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar med Georg Thuen som ordförande, val av ny styrelse mm. Avgående styrelseordförande Per Lönnqvist avtackades och till ny ordförande för föreningen valdes Gertrud Fogelström.

Mötet avslutades traditionellt med närvarolotteri med fina trädgårdsvinster till flera lyckligt lottade medlemmar.