Vårmöte

Vårmöte

 Medlemmarna i Barkarby-Skälby Villaägareförening

Inbjuds härmed till vårmöte torsdag den 26 maj 2011

Kl 19.00 i Församlingshemmet Kyrkvägen 8

  • Val av Valberedning. Det fattas medlemmar i valberedningen.
  • Monica Boye-Möller kommer och talar om:
    Järfälla då och nu
  • Våra trädgårdar inför våren och sommaren.
    Vad kan vi göra för att få en bättre trädgård?
    Råd från en som kan.

      Välkomna!

Som vanligt serveras kaffe med dopp och förrättas närvarolotteri

Annons