Vårmöte 2018

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till vårmöte tisdag 22 maj kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:
Fastställande av stadgeändringarna från årsmötet.

Vi har bjudit in politiker
Lyssna på Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna om hur de ser på villaområdena i Barkarby och Skälby och om ryktena av ny fastighetsskatt.
Det blir också möjlighet att ställa frågor.

Vi reserverar oss för att stänga dörrarna, då det bara får vistas 100 personer i lokalen.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Annonser

Årsmöte 2018

Drygt 20 medlemmar inklusive styrelsen kom till församlingshemmet för genomgång av föreningens verksamhet under år 2017, dess ekonomiska resultatredovisning och budgetförslag för kommande år med mera.


Kvällen började dock med råd och tips om beskärning av fruktträd, alla sorters löv- och barrträd samt avverkning och stubbfräsning. Det var många frågor från mötesdeltagarna som Lars Nilsson grundare av företaget H2 Trädfällning och hans medarbetare, arboristen Sami Mäkinen fick svara på. De poängterade vikten av säkerhetstänk, trygghet och ansvarsfrågan vid eventuellt olycksfall vid utfört arbete. Alla som arbetar med H2entreprenad innehar rätta utbildningar som krävs för att utföra arbetet tryggt och säkert, en utbildning via Säker skog, skogsstyrelsen. För konsultation och kostnadsförslag kontakta företaget via telefon 0709-98 82 08 eller 0708-86 26 22. All information finns naturligtvis på företagets hemsida H2 Trädfällning
Kvällen fortsatte med lite fika innan Per Lönnqvist valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gick igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet. Valberedningen rapporterade dock stort problem med att få medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet trots annonser i lokal tidning, på hemsidan och utskick till medlemmar, så har ingen hört av sig. På mötet anmälde sig dock två medlemmar att hjälpa till, en i styrelsen och en som revisor. Mötesmedlemmarna godkände valen samt val av endast en revisor, och två vakanta poster, en revisor och en revisorssuppleant. Alternativet är att köpa tjänsten från någon revisionsbyrå.
Även valberedningen har två vakanta platser. Sammankallande medlem i valberedning ser allvarligt på situationen, att som ensam person lyckas med uppgiften inför kommande år. Styrelsen ska därför hjälpa till med detta arbete.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Och du som vill engagera dig i föreningens verksamhet detta valår 2018, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.

Årsmöte 2018 – tisdag 6 mars

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till årsmöte, tisdagen den 6 mars, kl. 19.00 i Barkarby församlingshem Kyrkvägen 8.

På programmet:

  • Råd och tips om beskärning och avverkning av träd presenteras av två personer från H2 Trädfällning varav den ene är arborist.
  • Årsmötesförhandlingar
    Styrelsen föreslår stadgeändringar och komplettering av stadgar. Samtliga dokument till årsmötet finns under menyn medlemssidor i mappen Årsmöte 2018.

Upprop! Vi behöver få in minst 1 ny ledamot/suppleant till styrelsen, samt 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

Som vanligt serveras kaffe med dopp och mötet avslutas med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Årsmöte 2018 – tisdag 6 mars.

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till årsmöte, tisdagen den 6 mars, kl. 19.00 i Barkarby församlingshem Kyrkvägen 8.

På programmet:

  • Programpunkt ej klar, under bearbetning.
  • Årsmötesförhandlingar
    Styrelsen föreslår stadgeändringar och komplettering av stadgar. Samtliga dokument till årsmötet finns under menyn medlemssidor i mappen Årsmöte 2018.

Upprop! Vi behöver få in minst 1 ny ledamot/suppleant till styrelsen, samt 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

Som vanligt serveras kaffe med dopp och mötet avslutas med ett närvarolotteri.

Välkomna!

 

Kan du…

eller känner du någon som kan hjälpa oss i föreningen?
Det är inget jättejobb, vi träffas någon timme i månaden… går igenom aktuella ärenden och ju fler vi är… dess då lättare!
Det här är ett rop på hjälp från styrelsen och valberedningen ring eller mejla oss, alla kontaktuppgifter finns här: Kontakt
Vi behöver era förslag senast den 15 februari 2018

Du kan påverka! Notera den 6 mars, då har föreningen årsmöte.

Kallelse och program kommer att distribueras inom kort.

Höstmöte 2017

Drygt 70 medlemmar trotsade höstvädret och kom till mötet för att lyssna och ställa frågor om vad som händer i Järfälla och speciellt i vår närmiljö. Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) fick inleda kvällen med att redogöra för Järfällas nuvarande status, kommande utmaningar och vad han vill utveckla och satsa på i kommunen, därefter Cecilia Löfgren (M) som berättade om sin syn på Järfällas utveckling under de år som hon varit ledare för oppositionen samt inom vilka verksamhetsområden hon vill utveckla och satsa mer på. Kvällens moderator, Hans Hansén, begränsade medlemmarnas frågeutrymme, liksom politikerna som fick begränsad svarstid, för att ge alla tid att ställa frågor.
Det var många frågor kring expansion, byggprojekt, infrastruktur, kommunikation, trygghet och grönområden. Svaren skiljde sig mellan Claes och Cecilia men man var även överens i vissa.
Byleden kommer att bebyggas i framtiden, men inga höghus, villakaraktären ska behållas, ingen genomfartstrafik genom nuvarande villaområde och först när flera utredningar är klara, marken sanerad och alla remissinstanser godkänt planskissen.
En genomgång och uppdatering av gällande stadsplaner för våra villaområden är på gång, för att skapa mer enhetliga regler och bevara villakaraktären inom kvarten.
Nya Veddestabron ska vara klar för invigning februari 2021 enligt Claes, fram till dess får vi leva med nuvarande kaoset på Barkarbybron, eventuellt kan trimning av trafikljus och tydligare markering av korsning för att undvika blockering, få trafiken att flyta bättre.
Nya grönområden skapas, men till vems glädje, om man inte kan ta sig dit, kommentar från medlem.
Lägg tyst asfalt på E18, uppskattat förslag från medlem som politikerna tog med sig liksom flera reflektioner och reaktioner på hur vi medlemmar känner och ser på utvecklingen i Järfälla.

Kvällen avslutades med traditionellt med närvarolotteri och ordförande Gertrud Fogelström delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.