Årsmöte 2021 – tisdag 23 mars

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till digitalt årsmöte, tisdag 23 mars, kl. 19.00.

På programmet:

  • Håkan Larsson, skattejurist på Villaägarna, kommer och pratar om bl.a. skatter i samband med husförsäljning.
  • Årsmötesförhandlingar.

    Samtliga dokument till årsmötet och information om inloggning till det digitala mötet på Zoom finns under menyn Medlemssidor i mappen Årsmöte 2021.

Välkomna!

 

På Gång Hösten 2020

Barkarby-Skälby oktober 2020

Ordföranden har ordet
Hoppas ni alla har haft en bra sommar trots att risken för coronainfektion som hela tiden finns runt om oss. Många har säkert uppskattat att ha en träd­gård att vara i och där man har kunnat umgås med avstånd till varandra. Även vi i styrelsen har fått lägga om vårt arbete, när det stod klart att vi inte kunde ha fysiska styrelsemöten. Vi har träffats digitalt och haft våra möten över nätet. Det blev inte heller något vårmöte då det inte var lämp­ligt att träffas fysiskt.
Till höstmötet bjuder vi in er till ett digitalt möte om skolfrågor och skolor i vårt område.
Från kommunen deltar Emma Feldman och Nikoletta Jozsa.
Mötet sker digitalt via Zoom tisdagen den 10 november kl 19.
Meeting ID: 965 1038 6994
Passcode: 549542
Har ni frågor men inte kan delta så skriv ner dem och skicka till oss, info@villabarkskal.org ,så ska vi framföra frågorna och försöka skriva ner svaren här på vår hemsida.
Vi har under året även skickat in våra åsikter angående bebyggelsen på tomten Björkeby 1:276 och 1:316. ( Kenzaihuset). Vi följer också rivning och byggplaner för nya Veddesta utmed Veddestaån.
På Villaägarnas centrala nivå har man under våren arbetat med en ny organisation och tvingats säga upp medarbetare då förbundet tappat många medlemmar. Detta är tråkigt då ett starkt förbund med många medlemmar utgör en starkare röst i samhället. Det är inte alltid som Villaägarna syns och hörs i nyhetsflödet men de finns där och bevakar våra frågor. För den som kanske tycker att medlemsavgiften är hög, pröva att gå in på medlemsförmåner på Villaägarnas riksförbund och se var ni kan få rabatter. Många gånger kan detta ge pengar kvar i plånboken.

Ny Samrådstid för Veddesta IV

Med anledning av covid-19 så förlängs samrådstiden fram till den 27 april. Eventuellt så kommer ett digitalt möte att ordnas via webben med de ansvariga tjänstemännen, då det planerade öppet hus mötet i Barkarbyskolan har ställts in.

Detaljplanen är ute på samråd fram till den 27 april 2020.
De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på den här länken, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under samrådstiden.

Samhällsbyggnadsavdelningen svarar gärna på era frågor och synpunkter via e-post som kan skickas till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Nyfiken på hur Barkarby och Skälby kommer utvecklas i framtiden?

Då ska du ta del av kommunens information om pågående planarbete på deras hemsida. Här finns detaljerad information om alla pågående planarbeten med gällande status i handläggningsprocessen.
Barkarby och Skälby
Nu pågår samråd för Veddesta IV. fram till den 7 april.
Den 31 mars är det öppet hus från kl. 17.00 till 20.00 i Barkarbyskolans matsal, där du kan träffa de som jobbar med planen.
Var med och påverka kommunens planering av Barkarby och Skälby vid Samråd och Gransknings tillfällen.

Årsmöte 2020

Kvällens aktiviteter som hölls i Barkarby församlingshem den 9 mars lockade 40 medlemmar, inklusive styrelsens 8. Ordförande för tekniska nämnden, Marcus Gry (M) var inbjuden för att berätta om nämndens arbete. Marcus som är fritidspolitiker hade tagit med sig Dan Engstrand (M) för att få hjälp med att svara på eventuella frågor från mötesdeltagarna. Dan sitter i kommunstyrelsen och har flera uppdrag i olika nämnder bland annat kommunstyrelsens planutskott. Marcus berättade om kommunens organisation, de olika nämnderna och om Tekniska nämndens  ansvar för den fysiska planeringen och förvaltning av samhällsbyggnadsinvesteringar. Marcus förklarade fördelningen mellan skattefinansierad verksamhet såsom park, gator, kommunens fastigheter och lantmäteri och avgiftsfinansierad verksamhet såsom vatten, avlopp och avfallshantering. När det blev medlemmarnas tur att ställa frågor så blev det många livliga diskussioner. Det var mycket som man ville ha svar på, bland annat den kaotiska trafiksituationen kring Barkarbystaden, Barkarbybron, Nya Veddestabron, exploateringen av Veddesta, Ekonomivägen gång eller bilväg och varför stämmer inte förslag till detaljplaner med verkligheten. Här fick Dan Engstrand hoppa in och försöka förklara och ge svar. Det slutade med att han bestämde sig för att besöka Ekonomivägen senare i veckan tillsammans med Pia Forsberg från föreningens styrelse.
Kvällen fortsatte med lite fika innan George Thuen valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gicks igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Föreningen saknar valberedning något som är nödvändigt för vår fortsatta existens. Maria Sörman har själv tagit kontakt och anmält sitt intresse för att delta i styrelsearbetet, något som uppskattas av styrelsen. Hon föreslogs som ny styrelseledamot.
Mötesmedlemmarna godkände valen, d.v.s. samtliga nuvarande styrelseledamöter, suppleanter fortsätter sitt arbete i styrelsen och Maria Sörman väljs in som ny styrelseledamot. Revisorerna kvarstår, Agneta Lembrén och Staffan Nordgren och fortfarande finns en vakant post som revisorssuppleant.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Du som vill engagera dig i föreningens verksamhet under 2020, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.