Höstmöte 2017

Drygt 70 medlemmar trotsade höstvädret och kom till mötet för att lyssna och ställa frågor om vad som händer i Järfälla och speciellt i vår närmiljö. Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) fick inleda kvällen med att redogöra för Järfällas nuvarande status, kommande utmaningar och vad han vill utveckla och satsa på i kommunen, därefter Cecilia Löfgren (M) som berättade om sin syn på Järfällas utveckling under de år som hon varit ledare för oppositionen samt inom vilka verksamhetsområden hon vill utveckla och satsa mer på. Kvällens moderator, Hans Hansén, begränsade medlemmarnas frågeutrymme, liksom politikerna som fick begränsad svarstid, för att ge alla tid att ställa frågor.
Det var många frågor kring expansion, byggprojekt, infrastruktur, kommunikation, trygghet och grönområden. Svaren skiljde sig mellan Claes och Cecilia men man var även överens i vissa.
Byleden kommer att bebyggas i framtiden, men inga höghus, villakaraktären ska behållas, ingen genomfartstrafik genom nuvarande villaområde och först när flera utredningar är klara, marken sanerad och alla remissinstanser godkänt planskissen.
En genomgång och uppdatering av gällande stadsplaner för våra villaområden är på gång, för att skapa mer enhetliga regler och bevara villakaraktären inom kvarten.
Nya Veddestabron ska vara klar för invigning februari 2021 enligt Claes, fram till dess får vi leva med nuvarande kaoset på Barkarbybron, eventuellt kan trimning av trafikljus och tydligare markering av korsning för att undvika blockering, få trafiken att flyta bättre.
Nya grönområden skapas, men till vems glädje, om man inte kan ta sig dit, kommentar från medlem.
Lägg tyst asfalt på E18, uppskattat förslag från medlem som politikerna tog med sig liksom flera reflektioner och reaktioner på hur vi medlemmar känner och ser på utvecklingen i Järfälla.

Kvällen avslutades med traditionellt med närvarolotteri och ordförande Gertrud Fogelström delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.


Annonser

Höstmöte 2017

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till höstmöte. Måndag 9 oktober kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:
Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad och moderaternas Cecilia Löfgren kommer och talar om hur de ser på Järfällas framtida utveckling.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Vi reserverar oss för att stänga dörrarna, då det bara får vistas strax över hundra personer i lokalen.

Höstmöte 9 oktober 2017

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till höstmöte. Måndag 9 oktober kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:
Vi har bjudit in politiker från kommunens ledning och opposition för information och dialog om vår boendemiljö.

Mer detaljerad information kommer senare, men notera datumet redan nu, så att du inte missar detta tillfälle.

Välkomna!

Vårmöte 2017

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till vårmöte. Torsdag 18 maj kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:
Vad händer i Barkarby – Skälby
Niklas Nordström från kommunen kommer och berättar om vad som är på gång.

Solceller energilösningen för framtiden
Möt specialister från Cell Solar Nordic AB, få svar på frågor och funderingar, varför solceller är en smart investering eller boka ett kostnadsfritt hembesök med distriktsansvarige Michael Wallén.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.
Välkomna!

Årsmöte 2017 – tisdag 7 mars.

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till årsmöte, tisdagen den 7 mars, kl. 19.00 i Barkarby församlingshem Kyrkvägen 8.

På programmet:

  • Lantmätare Gustaf Lunde från Villaägarna kommer och pratar om att överklaga bygglov m.m. Vem som får överklaga, vilka rättigheter man har och hur man går till väga när man ska stycka en tomt.
  • Årsmötesförhandlingar

Årsmötesdagordning 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Balansrapport 2016

Resultat 2015/2016 och Budgetförslag

Som vanligt serveras kaffe med dopp och mötet avslutas med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Kan du…

eller känner du någon som kan hjälpa oss i föreningen med vårt styrelsearbete?  Det är inget jättejobb, vi träffas någon timme i månaden… går igenom aktuella ärenden och ju fler vi är… desto lättare!
Det här är ett rop på hjälp från styrelsen, då föreningen har varit utan valberedning de senaste åren.
Ring eller mejla oss i styrelsen, alla kontaktuppgifter finns här:
Kontakt

Du kan påverka! Notera den 7 mars, då har föreningen årsmöte.

Kallelse och program kommer att distribueras inom kort.

Vad händer i vårt område?

Temamöte om trafikfrågor och den långsiktiga planeringen för vårt område, torsdag 8 december, klockan 15:00, på Restaurang Ikaros i Barkarby Centrum.
Kom och lyssna till David Nordin, Järfälla kommuns trafikplanerare och Amanda Palmstjerna (MP), ordförande för tekniska nämnden.

       Ta med vänner och bekanta!       Mötet är öppet för alla!

Arr: PRO Barkarby-Skälby, ABF Norra Stockholms län, Bibliotekets vänner Barkarby.