Vårmöte torsdagen den 10 maj

Alla medlemmar inbjuds härmed till vårmöte torsdagen den 10 maj 2012
Tid:  kl. 19.00
Plats:  Församlingshemmet, Kyrkvägen 8

 Program

  • Lås och skalskydd. Åke Överström/Järfälla låsservice kommer och informerar oss om hur vi på bästa sätt ska kunna ytterligare förbättra skyddet av våra hus.
  • Lite Grannsamverkansprat. Fungerar era Grannskyddsområden och får ni information om inbrott i era områden?
  • Kommuninformation. Kristina Johanson/ samhällsplanerare och Erik Nord/ projektledare kommer och pratar om  den nya Barkarbystaden.

Som vanligt serveras kaffe med dopp och förrättas närvarolotteri.

Välkomna! 

Annons