Inbrott Kronvägen

Kronvägen utsattes den 30/12, kl. 17 -21, för ett inbrott. Uppbruten bakre entrédörr. Genomsökning och okända tillgrepp. Inga kända vittnen. Bra spår finns säkrade vid brottsplatsundersökningen.

Hälsningar
Roland Borgström Närpolisen Järfälla
Tfn 114 14 – även för tips!

Annons