Buskar, träd och renovering av vägdiken

För att minska problem med inträngande vatten på fastighetsmark, vid stora regnmängder också översvämningar som drabbar bostad och garagebyggnader, kommer Järfälla kommun under 2016 gräva nya diken och renovera de som blivit igensatta. En del fastighetsägare har fått information, där man sett att arbete kommer att ske.
Men även de fastigheter utan diken berörs av informationen då den i detalj redogör för gällande regler för plantering av häckar, buskar och träd för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Kommun info renov. diken_

1 Trafik buskar träd_00013 Utfarter, plantera_0003 (2)2 Häck, buskar, belysn._00024 Info. bygglagen_0004