Grannsamverkan – Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut minst 4 gånger per år och tar upp nyheter om Grannsamverkan såsom lyckade projekt och hur utvecklingen ser ut samt förebyggande tips på hur du kan skydda dig i vardagen.
Börja prenumerera på nyhetsbrevet från Samverkan mot brott (SAMBO).
Läs mer om nyhetsbrevet här.