Förbifart Stockholm – Tunnelpromenad


Lördagen, den 24 november, kl. 10.30 – 14.30 är alla välkomna till Vinsta. Projektledare från Trafikverket berättar och guidar om projektets status och fortsatta utveckling.
Här finns all information kring bygget: Förbifart Stockholm

Annons