Studentbostäder på Skälbyvägen?

Idag onsdag 2/10 kl 17.00 – 18.45 är det öppet hus i Barkarby bibliotek gällande förslag om byggande av 70 lägenheter i Barkarby vid Skälbyvägen.
Idag Kenzai Gym och om byggnaden rivs och förslaget som innebär en avvikelse från gällande detaljplan godkänns kommer nya byggnader att uppföras.
Mer information här: Detaljplan Björkeby 1:276 m. fl.

Annons