Förbifart Stockholm

Nytt om höstens arbete från Trafikverket
Intensivt gjutningsarbete vid trafikplatserna och fortsatt framåt i bergtunnlarna. Se vår lägesrapportfilm där Trafikverkets Johan Brantmark och Pia Andersson ger en inblick i arbetet i E4 Förbifart Stockholm, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Annons