Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-05-29
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 22 (25 – 29 maj)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så.

Kommande vecka 23 (1 – 5 juni)
Klippning av stålbalkar kommer påbörjas.
Rivning lätt och tung samt sanering.
Sortering och bortforsling av rivmassor.

Viktig information.
Ljudmässigt sett ska detta inte vara mer störande än redan pågående aktiviteter.

Annons

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-05-22
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 21 (18 – 22 maj)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så.

Kommande vecka 22 (25 – 29 maj)
Rivning lätt och tung samt sanering.
Sortering och bortforsling av rivmassor.

Viktig information.
Vi har nu nått en punkt då ljudbilden kommer att förändras.
Vissa kommer att uppleva mer och andra mindre ljud.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-05-15
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 20 (11 – 15 maj)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så. Vi har tyvärr träffat på freonbaserad isolering som måste hanteras varsamt och deponeras. Detta medför i sin tur att vi kommer att jobba i helgen med sortering i huvudsak.

Kommande vecka 21 (18 – 22 maj)
Rivning lätt och tung samt sanering. Sortering och bortforsling av rivmassor.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-05-08
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 18 (27 – 30 april)
Jag kunde konstatera att staketet var forcerat på 3 ställen i måndags. Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så. Sorterade rivmassor har börjat fraktas bort. Grundvattenprover tagna.

Vad hände i vecka 19 (4 – 8 maj)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så. Misstänkta miljöstörande material kartläggs allt eftersom vi hittar det, för att inte sprida eller smutsa ner närmiljö eller själva drabbas av miljögifter vid demontering.
Vi anslöt brandpost vid cykel och gångbana för att kunna vattenbegjuta damm på effektivt sätt vid behov.

Kommande vecka 20 (11 – 15 maj)
Rivning lätt och tung samt sanering.
Sortering och bortforsling av rivmassor.

Viktig information
Ring polis om ni ser något misstänkt eller brandkår om ni ser rök tack!
Meddela mig om ni upplever olägenheter av rivarens framfart så får jag titta på möjliga lösningar.

Mats Viklund
Byggledare
Telefon 0707 86 72 41