Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-04-24
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 17 (20 – 24 april)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering likaså.
Sorterade rivmassor har börjat fraktas bort.

Kommande vecka 18 (27 – 30 april)
Rivning lätt och tung.
Sortering och bortforsling av rivmassor.
Provtagning avloppsslam kommer att utföras senare.
Nya rör för grundvattenprover kommer att drivas ner i marken.

Viktig information
Meddela mig om ni upplever olägenheter av rivarens framfart så får jag titta på möjliga lösningar.

Mats Viklund
Byggledare
Telefon 0707 86 72 41

Annons

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-04-17
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 16 (13 – 17 april)
Tungrivning påbörjas, sanering asbest och sortering pågår.
Avtal med Rangsell är klart och sorterade rivmassor har börjat fraktas bort.

Kommande vecka 17 (20 – 24 april)
Rivning lätt och tung, städning av området och utanför staket kommer att utföras. Sortering och bortforsling av rivmassor.
Provtagning avloppsslam kommer att utföras.

Viktig information
Vi sanerar asbest dygnet runt nu och arbetsplatsen är därmed bemannad dygnet runt.
Meddela mig om ni upplever olägenheter av rivarnas framfart så får jag titta på möjliga lösningar.

Mats Viklund
Byggledare
Telefon 0707 86 72 41

Samrådsinformation detaljplan Veddesta IV

Eftersom det planerade fysiska mötet fick ställas in på grund av Covid-19 har samrådstiden förlängts till den 27 april och två Skype-möten har planerats in.
Markägarrepresentanter samt tjänstemän från samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla kommun kommer att finnas tillgängliga för information och för att kunna svara på frågor. De aktuella tiderna är:

  • Tisdag den 14 april, 15.00 – 17.00
  • Onsdag den 15 april, 17.00 – 19.00

För att Skype-mötena ska fungera väl, ber vi de intresserade att anmäla sig i förväg till Kristupas.liorancas@jarfalla.se  senast den 10 april.

Efter anmälan till mötet kommer en Skype länk för mötet att skickas.

Om någon av de aktuella tiderna inte skulle fungera ber vi er att ange det i mejlet.
För att underlätta kommunikationen med många deltagare ber vi er att använda chattfunktionen i Skype för att ställa frågorna.
Ni kan använda dator eller mobiltelefon för att ansluta er till mötet.

Information om en eventuell ändring av tiderna eller annan information gällande detaljplanen läggs ut på kommunens hemsida. Detaljplan Veddesta IV 

Upplysningar om planförslaget lämnas av:
Kristupas Liorancas, planarkitekt, Tel 08-580 287 99, Kristupas.liorancas@jarfalla.se
Erik Nord, exploateringsingenjör, Tel: 08-580 285 71, erik.nord@jarfalla.se

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-04-03
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 14 (30 mars – 3 april)
Lättrivning och sortering fortgår.
Vi provade en nylagad grävare med att knipsa ner del av gamla bilverkstaden i hörnet av fastigheten.

Kommande vecka 15 (6 – 10 april)
Sortering och bortforsling av rivmassor.
Utökad asbestprovtagning kommer att genomföras.
Provtagning avloppsslam kommer att dröja ännu ett tag.

Viktig information
Vi träffar sällan på obehöriga inne nu. Vi upplever att området har blivit lugnare, hoppas ni delar den uppfattningen?
Råttor finns i mängder, vi kommer att ta hit Anticimex för detta.
Meddela mig om ni upplever olägenheter av rivarens framfart så får jag titta på möjliga lösningar.

Mats Viklund
Byggledare
Telefon 0707 86 72 41