Avfall och Återvinning

Nu på söndag, den 13 december, kl. 11 – 14, finns en mobil återvinningscentral på Neptunivägen 4 i Skälby. All information om återvinningscentralen finns här på länken: Järfälla Mobila Återvinning
Som alla säkert har noterat, så har vi fått nya rutiner och avgifter för hantering av våra sopor efter det att kommunen har tecknat avtal med en ny sopentreprenör. Mer klimatsmart och mindre buller är vad som utlovats. Har du synpunkter eller upplever problem med hanteringen av dina sopor, så ring 08-580 285 00 eller skriv till kommunen. Det är viktigt att man får återkoppling på hur entreprenören sköter sitt uppdrag.
Länk till: Avfallsberäkning