Grannsamverkan Infoblad nr 1 -2014

Läs senaste information från Närpolisen i Järfälla.
Informationsblad nr 1 – 2014

Tips:
Prenumerera på Grannsamverkans informationsblad.

Inbrott Ljungbackavägen

Hej!
Ljungbackavägen i Skälby utsattes under tisdagen 4/2 för ett inbrott. Detta mellan kl. 09 och 13.30. Krossat sovrumsfönster och tillträde. Genomsökning av villa och tillgrepp av bl.a. två smyckesskrin. Inga kända vittnen.

Hälsningar
Roland Borgström
Närpolisen Järfälla
Tfn 114 14 – även för tips!