Årsmöte och fokus på trädgården

Johan Janke berättar om Grönare gårdar

Johan Janke berättar om Grönare gårdar

Trots dagens vinterväder och pågående OS-spel så kom drygt 40 medlemmar till föreningens årsmöte för att bland annat få uppdatera sina kunskaper i konsten att ta hand om sin trädgård.

Johan Janke, skribent och trädgårdsmästare berättade om villaträdgårdens utseende och funktion under sekel och årtionde, gav råd och tips vid beskärning av fruktträd och buskar samt informerade om hälsonyttiga bär och buskar till vår gröna oas.

Efter kaffe med dopp hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar med Georg Thuen som ordförande, val av ny styrelse mm. Avgående styrelseordförande Per Lönnqvist avtackades och till ny ordförande för föreningen valdes Gertrud Fogelström.

Mötet avslutades traditionellt med närvarolotteri med fina trädgårdsvinster till flera lyckligt lottade medlemmar.

Annons