Vårmöte tisdagen den 20 maj.

Planera och notera i kalendern föreningens vårmöte tisdagen den 20 maj.

Styrelsen har bjudit in kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Löfgreen, som kommer och berättar om pågående projekt i vår kommun.

Kallelse med detaljerad information om kvällens program kommer senare.

Annons