Strålande framtidsvisioner…

Vårmötet 2014

Vårmöte 2014

Barkarby-Skälby Villaägareförening 

Trots en strålande vacker försommarkväll kom drygt 40 medlemmar till föreningens vårmöte för att lyssna på Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsen ordförande, som var inbjuden för att berätta och svara på frågor om aktiviteter i kommunen.

Vårmöte 2014

Cecilia Löfgreen

Hon berättade om utbyggnaden av Barkarbystaden, kommande T-bana, ombyggnad av Barkarby station/Stockholm Väst, turerna kringarbetet med Växthusvägen, kommunens satsning på en tryggare och snyggare miljö med belysning och underhåll av grönområde och det nya badhuset med mera. Cecilia fick kritik för några nonchalanta tjänstemäns hantering av anmälda ärenden till kommunledningen av en föreningsmedlem, vilket hon lovade att undersöka och bemöta. Missnöjet med vägavgift påpekades också, då kommunen är en av de få i Stockholmsregionen som ibland kräver de boende på betalning vid ombyggnad av gator.

Jan Nyberg från grannsamverkan berättade om deras verksamhet, aktiviteter och samarbete med närpolisen. På ideell basis turas 40 personer om att köra grannstödsbilen. Man rapporterar klotter, skadegörelse, övergivna fordon, besöker och observerar brottsdrabbade områden för att göra Järfälla tryggare. I bilen finns dessutom en hjärtstartare, som en extra trygghetstjänst.

CIMG2169

Gertrud Fogelström, föreningens ordförande, informerade om kommande Villaägarnas dag 30 augusti. Avsikten är att värva nya medlemmar och vi kommer då att synas i våra affärscentrum.

Kvällen avslutades med närvarolotteri och flera lyckligt lottade medlemmar lämnade vårmötet med en vinst under armen.

 

Annons

VÅRMÖTE 2014

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till vårmöte. Tisdag 20 maj kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 6.

På programmet:

  •  Extra val till styrelsen
  •  Tryggt och snyggt i ett växande Järfälla
    Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen kommer och berättar

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna

Vårpippi

Inbrott Rymdvägen

Rapport från vår närpolis Björn Svensson:
Inbrott 2014-05-03

Tidpunkt: lördag den 3/5 – söndag 4/5.
Fullbordat inbrott i radhus har skett vid något tillfälle mellan lördagen kl. 19.15 t.om söndagen kl.14.45. Boende kommer hem och finner en stor röra överallt i bostaden med utdragna lådor och saker på golvet i alla rum. Altandörren var uppbruten. Man har tillgripit okänd mängd gods.

Alla iakttagelser om personer och fordon i området är värdefulla!
Polisen är tacksam för tips på telefon  114 14
Vid brådskande fall/pågående brott  112