Kan du…

eller känner du någon som kan hjälpa oss i föreningen med vårt styrelsearbete?  Det är inget jättejobb, vi träffas någon timme i månaden… går igenom aktuella ärenden och ju fler vi är… desto lättare!
Det här är ett rop på hjälp från styrelsen, då föreningen har varit utan valberedning de senaste åren.
Ring eller mejla oss i styrelsen, alla kontaktuppgifter finns här:
Kontakt

Du kan påverka! Notera den 7 mars, då har föreningen årsmöte.

Kallelse och program kommer att distribueras inom kort.