Årsmöte 2019

 

Kvällens aktiviteter som hölls i Barkarby församlingshem den 14 mars lockade 31 medlemmar, inklusive styrelsens 6. Kommunstyrelsens nya ordförande Emma Feldman (M), var inbjuden för att berätta om vad hon och de styrande tänker sig om Järfällas framtid. Emma började med att presentera sig själv som en genuin Järfällabo, fortsatte sedan med att berätta om de nya ledamöterna i kommunstyrelsen, fördelning mellan partierna, deras uppdrag i nämnder och styrelser samt förändringar av dessa.
Flera frågor ställdes kring den stundtals kaotiska trafiksituationen kring Barkarbystaden. Emma berättade att man ska göra en total översikt över samtliga trafikflöden i kommunen och utifrån den försöka åtgärda och förbättra nuvarande och planera kommande vägprojekt.
Angående nya bostäder så har man redan reviderat tidigare plan och minskar nu antalet nyproducerade bostäder. Hänsyn ska också tas till rådande bebyggelse, d.v.s. är det ett villaområde så ska karaktären bevaras. En översikt och uppdatering av gällande detaljplaner för Björkeby och Skälby önskas för att ge alla fastighetsägare samma juridiska rättigheter.
Kvällen fortsatte med lite fika innan George Thuen valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gick igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet. Valberedningens sammankallande, Annika Sylvén, har tyvärr flyttat och lämnat sitt uppdrag, så för närvarande saknar föreningen en valberedning, något som är nödvändigt för vår fortsatta existens. Styrelsen kommer att arbeta med att få medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet.
Mötesmedlemmarna godkände valen, d.v.s. samtliga nuvarande styrelsemedlemmar ställer upp och fortsätter sitt arbete i styrelsen. Nytt är att Agneta Lembrén ersätter Bo Olsson som revisor och fortfarande finns en vakant post som revisorssuppleant.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Och du som vill engagera dig i föreningens verksamhet under 2019, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.

Annons