Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-06-18
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 25 (15 – 18 juni)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest in och utvändigt.

Kommande vecka 26 (22 – 26 juni)
Rivning, sortering och bortforsling av rivmassor.
Sanering asbestkontaminerade ytor i källare.

Viktig information
Hittad uppriven plåt i staket, trolig in- eller utgång.

 

 

 

 

 

 

Ring gärna om ni ser något hål eller defekt i ”byggplanket” så att vi kan försöka förhindra att traktens äventyrare klättrar in till oss tack?
Telefon 0707 86 72 41
Vi kommer snart att börja använda grinden närmast Jumpyard för
bortforsling av massor.

Annons