Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-09-25
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad hände i vecka 39 (21 – 25 sep.)
Tungrivning har fortlöpt samt sortering av rivmassor och borttransport av dessa.

Kommande veckor
Krossning och bortforsling av betong.

 

 

 

 

 

 


Viktig information

Vi kämpar med att inte sprida damm men har en mäktig motståndare i solen.

Annons

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-09-18
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 38 (14 – 18 sep.)
Tungrivning har fortlöpt samt sortering av rivmassor.

 

 

 

 

 

 

 

Kommande veckor
Krossning av betong, plåt, isolering med mer, sortering samt bortforsling av detta. Vecka 41 puttar vi omkull sista trapphuset.
Viktig information
Vi kämpar.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-09-04
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

 

Vad hände i vecka 37 (7 – 11 sep.)
Tungrivning har fortlöpt, sanering asbest invändigt är nästan avslutad.
Sorteringen av rivmassor har varit och är omfattande och tidskrävande.
Den ”blå väggen” tillika ljudbarriär och dammskydd riven och till stora
delar borttransporterad. Höga delen som har innehållit små butiker i
markplan och kontor på plan 2 och 3, har även den rivits efter att ha,
sanerats från freonhaltig isolering.

Kommande veckor
Den stora kontorsbyggnaden med den stora skorstenen kommer inom kort
att klippas ner.
Viktig information
Vi vattnar allt vi kan, när vi tungriver betongen så att det ryker mindre.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-09-04
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 36 (31 aug. – 4 sep.)
Tungrivning har fortlöpt, sanering asbest invändigt är avslutad.
Sorteringen av rivmassor har varit och är omfattande och tidskrävande.
Den ”blå väggen” veks omkull inåt för vidare sortering och borttransport.

 

 

 

 

 

 

 

Kommande veckor
Höga delen som har innehållit små butiker i markplan och kontor på plan
2 och 3, kommer att rivas efter att ha sanerats från freonhaltig isolering.

Viktig information
Vi kommer inte att bli klar under september som tidigare varit vårt mål.