Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-09-04
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 36 (31 aug. – 4 sep.)
Tungrivning har fortlöpt, sanering asbest invändigt är avslutad.
Sorteringen av rivmassor har varit och är omfattande och tidskrävande.
Den ”blå väggen” veks omkull inåt för vidare sortering och borttransport.

 

 

 

 

 

 

 

Kommande veckor
Höga delen som har innehållit små butiker i markplan och kontor på plan
2 och 3, kommer att rivas efter att ha sanerats från freonhaltig isolering.

Viktig information
Vi kommer inte att bli klar under september som tidigare varit vårt mål.

Annons