Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-09-04
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

 

Vad hände i vecka 37 (7 – 11 sep.)
Tungrivning har fortlöpt, sanering asbest invändigt är nästan avslutad.
Sorteringen av rivmassor har varit och är omfattande och tidskrävande.
Den ”blå väggen” tillika ljudbarriär och dammskydd riven och till stora
delar borttransporterad. Höga delen som har innehållit små butiker i
markplan och kontor på plan 2 och 3, har även den rivits efter att ha,
sanerats från freonhaltig isolering.

Kommande veckor
Den stora kontorsbyggnaden med den stora skorstenen kommer inom kort
att klippas ner.
Viktig information
Vi vattnar allt vi kan, när vi tungriver betongen så att det ryker mindre.

Annons