Avfall och Återvinning

Nu på söndag, den 13 december, kl. 11 – 14, finns en mobil återvinningscentral på Neptunivägen 4 i Skälby. All information om återvinningscentralen finns här på länken: Järfälla Mobila Återvinning
Som alla säkert har noterat, så har vi fått nya rutiner och avgifter för hantering av våra sopor efter det att kommunen har tecknat avtal med en ny sopentreprenör. Mer klimatsmart och mindre buller är vad som utlovats. Har du synpunkter eller upplever problem med hanteringen av dina sopor, så ring 08-580 285 00 eller skriv till kommunen. Det är viktigt att man får återkoppling på hur entreprenören sköter sitt uppdrag.
Länk till: Avfallsberäkning

På Gång Hösten 2020

Barkarby-Skälby oktober 2020

Ordföranden har ordet
Hoppas ni alla har haft en bra sommar trots att risken för coronainfektion som hela tiden finns runt om oss. Många har säkert uppskattat att ha en träd­gård att vara i och där man har kunnat umgås med avstånd till varandra. Även vi i styrelsen har fått lägga om vårt arbete, när det stod klart att vi inte kunde ha fysiska styrelsemöten. Vi har träffats digitalt och haft våra möten över nätet. Det blev inte heller något vårmöte då det inte var lämp­ligt att träffas fysiskt.
Till höstmötet bjuder vi in er till ett digitalt möte om skolfrågor och skolor i vårt område.
Från kommunen deltar Emma Feldman och Nikoletta Jozsa.
Mötet sker digitalt via Zoom tisdagen den 10 november kl 19.
Meeting ID: 965 1038 6994
Passcode: 549542
Har ni frågor men inte kan delta så skriv ner dem och skicka till oss, info@villabarkskal.org ,så ska vi framföra frågorna och försöka skriva ner svaren här på vår hemsida.
Vi har under året även skickat in våra åsikter angående bebyggelsen på tomten Björkeby 1:276 och 1:316. ( Kenzaihuset). Vi följer också rivning och byggplaner för nya Veddesta utmed Veddestaån.
På Villaägarnas centrala nivå har man under våren arbetat med en ny organisation och tvingats säga upp medarbetare då förbundet tappat många medlemmar. Detta är tråkigt då ett starkt förbund med många medlemmar utgör en starkare röst i samhället. Det är inte alltid som Villaägarna syns och hörs i nyhetsflödet men de finns där och bevakar våra frågor. För den som kanske tycker att medlemsavgiften är hög, pröva att gå in på medlemsförmåner på Villaägarnas riksförbund och se var ni kan få rabatter. Många gånger kan detta ge pengar kvar i plånboken.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-10-30
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.
Vad hände i vecka 44 (26 – 30 okt.)
Tungrivning, krossning av betong har fortlöpt samt sortering av rivmassor och borttransport av dessa. Sweco har tagit markprover.
Kommande veckor
Krossning och bortforsling av betong.
Källarvåningen återstår till ca 40 % att riva i skrivande stund.
Viktig information
Betongen är på vissa ställen för tjock för att ”tuggas” av krossen.
På grund av detta är vi tvungna att slå isär den till mindre bitar först.
Detta görs med en hydraulhammare. Den låter en del men är effektiv.
Hoppas ni står ut med ljudet av oss ett tag till.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-10-16
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 42 (12 – 16 okt.)
Tungrivning har fortlöpt samt sortering av rivmassor och borttransport av
dessa.
Kommande veckor
Krossning och bortforsling av betong.
Källarvåningen återstår till ca 80 % att riva i skrivande stund.
Viktig information
Sopor som lämnas av okända utanför vår avspärrning tar vi inte längre
ansvar för.

Sista bjälklaget tuggas ner.