Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-06-05
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 23 (1 – 5 juni)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så. Dambindning av transportvägar för att minska nedsmutsning. Fler maskiner etablerades.

Kommande vecka 24 (8 – 12 juni)
Rivning, sortering och bortforsling av rivmassor.

Viktig information.
Ljudbilden lär öka lite nu när vi har fler maskiner igång. I gengäld studsar ljudet runt mindre då det nu är öppet i nordvästra fasaden.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-05-29
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 22 (25 – 29 maj)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så.

Kommande vecka 23 (1 – 5 juni)
Klippning av stålbalkar kommer påbörjas.
Rivning lätt och tung samt sanering.
Sortering och bortforsling av rivmassor.

Viktig information.
Ljudmässigt sett ska detta inte vara mer störande än redan pågående aktiviteter.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-05-22
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 21 (18 – 22 maj)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så.

Kommande vecka 22 (25 – 29 maj)
Rivning lätt och tung samt sanering.
Sortering och bortforsling av rivmassor.

Viktig information.
Vi har nu nått en punkt då ljudbilden kommer att förändras.
Vissa kommer att uppleva mer och andra mindre ljud.

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-05-15
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 20 (11 – 15 maj)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering lika så. Vi har tyvärr träffat på freonbaserad isolering som måste hanteras varsamt och deponeras. Detta medför i sin tur att vi kommer att jobba i helgen med sortering i huvudsak.

Kommande vecka 21 (18 – 22 maj)
Rivning lätt och tung samt sanering. Sortering och bortforsling av rivmassor.