På Gång Hösten 2021

Ordföranden har ordet

Så börjar vi äntligen kunna röra oss lite ut i samhället igen och det känns bra. Har nog aldrig uppskattat mitt hus och min trädgård så mycket som det senaste året.

Till höstmötet har vi bjudit in kommunordförande, Emma Feldman, för att berätta och svara på frågor hur långt man har kommit med planering av kvarteren runt Barkarby station, Veddesta och Barkarbystaden. Eftersom det är val nästa år, så är det också intressant att höra om man har nått sina mål för den här mandatperioden.
På riksnivå bör vi villaägare vara observanta på hur de olika partierna ställer sig till en ny villabeskattning. Det kan bli en dyr historia. Även förtätning av befintliga villaområden förekommer, man vill bygga flerfamiljshus i villaområden på befintliga grönområden. Med tanke på att många människor vill bo i egen villa, så planeras det få nya villaområden.

Föreningen har sammanställt och kommer att skicka några frågor till Emma, så hon har möjlighet att förbereda sig.
Har ni frågor till henne eller om mötet, så hör av er.
Mejladress: info@villabarkskal.org

Föreningen har under året försökt följa vad som händer i vår närmiljö och skickat skrivelser med synpunkter till kommunen om soptömningen, som vi upplever har blivit både sämre och dyrare. Vi har medverkat vid samråd kring planering och detaljplaner av Veddesta. Vi har lämnat synpunkter på rådande trafiksituation vid Barkarbybron samt på kommande vid Ekonomivägen och Växthusvägen då flerfamiljshus byggs och planeras.

Annons

På Gång Hösten 2020

Barkarby-Skälby oktober 2020

Ordföranden har ordet
Hoppas ni alla har haft en bra sommar trots att risken för coronainfektion som hela tiden finns runt om oss. Många har säkert uppskattat att ha en träd­gård att vara i och där man har kunnat umgås med avstånd till varandra. Även vi i styrelsen har fått lägga om vårt arbete, när det stod klart att vi inte kunde ha fysiska styrelsemöten. Vi har träffats digitalt och haft våra möten över nätet. Det blev inte heller något vårmöte då det inte var lämp­ligt att träffas fysiskt.
Till höstmötet bjuder vi in er till ett digitalt möte om skolfrågor och skolor i vårt område.
Från kommunen deltar Emma Feldman och Nikoletta Jozsa.
Mötet sker digitalt via Zoom tisdagen den 10 november kl 19.
Meeting ID: 965 1038 6994
Passcode: 549542
Har ni frågor men inte kan delta så skriv ner dem och skicka till oss, info@villabarkskal.org ,så ska vi framföra frågorna och försöka skriva ner svaren här på vår hemsida.
Vi har under året även skickat in våra åsikter angående bebyggelsen på tomten Björkeby 1:276 och 1:316. ( Kenzaihuset). Vi följer också rivning och byggplaner för nya Veddesta utmed Veddestaån.
På Villaägarnas centrala nivå har man under våren arbetat med en ny organisation och tvingats säga upp medarbetare då förbundet tappat många medlemmar. Detta är tråkigt då ett starkt förbund med många medlemmar utgör en starkare röst i samhället. Det är inte alltid som Villaägarna syns och hörs i nyhetsflödet men de finns där och bevakar våra frågor. För den som kanske tycker att medlemsavgiften är hög, pröva att gå in på medlemsförmåner på Villaägarnas riksförbund och se var ni kan få rabatter. Många gånger kan detta ge pengar kvar i plånboken.