Årsmöte 2019

 

Kvällens aktiviteter som hölls i Barkarby församlingshem den 14 mars lockade 31 medlemmar, inklusive styrelsens 6. Kommunstyrelsens nya ordförande Emma Feldman (M), var inbjuden för att berätta om vad hon och de styrande tänker sig om Järfällas framtid. Emma började med att presentera sig själv som en genuin Järfällabo, fortsatte sedan med att berätta om de nya ledamöterna i kommunstyrelsen, fördelning mellan partierna, deras uppdrag i nämnder och styrelser samt förändringar av dessa.
Flera frågor ställdes kring den stundtals kaotiska trafiksituationen kring Barkarbystaden. Emma berättade att man ska göra en total översikt över samtliga trafikflöden i kommunen och utifrån den försöka åtgärda och förbättra nuvarande och planera kommande vägprojekt.
Angående nya bostäder så har man redan reviderat tidigare plan och minskar nu antalet nyproducerade bostäder. Hänsyn ska också tas till rådande bebyggelse, d.v.s. är det ett villaområde så ska karaktären bevaras. En översikt och uppdatering av gällande detaljplaner för Björkeby och Skälby önskas för att ge alla fastighetsägare samma juridiska rättigheter.
Kvällen fortsatte med lite fika innan George Thuen valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gick igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet. Valberedningens sammankallande, Annika Sylvén, har tyvärr flyttat och lämnat sitt uppdrag, så för närvarande saknar föreningen en valberedning, något som är nödvändigt för vår fortsatta existens. Styrelsen kommer att arbeta med att få medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet.
Mötesmedlemmarna godkände valen, d.v.s. samtliga nuvarande styrelsemedlemmar ställer upp och fortsätter sitt arbete i styrelsen. Nytt är att Agneta Lembrén ersätter Bo Olsson som revisor och fortfarande finns en vakant post som revisorssuppleant.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Och du som vill engagera dig i föreningens verksamhet under 2019, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.

Annons

Årsmöte 2019 – torsdag 14 mars

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till årsmöte, torsdagen den 14 mars, kl. 19.00 i Barkarby församlingshem Kyrkvägen 8.

På programmet:

  • Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande kommer och talar om vad de tänker sig om Järfällas framtid.
  • Årsmötesförhandlingar.
    Samtliga dokument till årsmötet kommer att finnas under menyn medlemssidor i mappen Årsmöte 2019.

Som vanligt serveras kaffe med dopp och mötet avslutas med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Höstmötet 2018

Kvällens tema solceller lockade inte många, drygt 20 stycken förutom styrelsen, kanske var det veckans disiga och solfattiga väder som gjorde ämnet mindre intressant, men de som kom var nyfikna och ställde många kluriga frågor till Erik Wallnér från Solcellskollen. Det var inte helt lätt för honom att ge konkreta svar på vissa frågor, eftersom det är många individuella parametrar som påverkar resultatet och lönsamheten vid installation av en anläggning. Utveckling av konstruktion och material fortsätter och kostnaden för solceller reduceras. Eriks tips: börja med att titta på vår hemsida, www.solcellskollen.se, kontakta sedan en leverantör för tips och råd i bostaden.
Under mötet bjöds på fika och kvällen avslutades i sedvanlig ordning med närvarolotteri.

Höstmöte 2018

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till höstmöte. Torsdag 8 november kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:
Erik Wallnér från Solcellskollen kommer att prata och svara på frågor.
Här har ni chans att få svar på mycket som rör solenergi och solceller, besök gärna deras hemsida, Solcellskollen och ladda med många frågor!
Mejla gärna frågorna till styrelsen info@villabarkskal.org så kan Erik förbereda sina svar.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna!