Årsmöte 2020 – måndag 9 mars

Barkarby-Skälby Villaägareförening kallar till årsmöte, måndag 9 mars, kl. 19.00 i Barkarby församlingshem Kyrkvägen 8.

På programmet:

  • Marcus Gry, ordförande för tekniska nämnden, kommer och pratar om vad som händer i vårt område.
    Frågestund
  • Årsmötesförhandlingar.
    Samtliga dokument till årsmötet kommer att finnas under menyn medlemssidor i mappen Årsmöte 2020.

Som vanligt serveras kaffe med dopp och mötet avslutas med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Internetsäkerhet på höstmötet.

Kvällens program om säkerhet på nätet lockade drygt 20 medlemmar till att komma och lyssna på Martin Appel, från PC för Alla. Han berättade om hur Virus, Hackare och Spam som angriper och försöker komma åt våra personliga konton på datorer, plattor och telefoner. Vi fick tips på hur vi kan och ska skydda oss på bästa sett mot falska webbsidor, bedragare på nätet och telefonsamtal. Han förklarade hur säkerheten har utvecklats under åren för Microsofts Windowsprogram, liksom Appels Mac OS och Android, det mobila operativsystemet för våra telefoner och plattor. Martin fick flera spontana frågor om varför och hur gör man när det blir det blir fel och han hade oftast en lösning på problemet. Efter kaffepausen fortsatte Martin att svara på frågor och berätta om hur man bör hantera mejladresser och lösenord. Det var många goda råd och intressant kunskap som spreds denna regntunga höstkväll.
En medlem lyfte frågan om hur ställer vi oss till byggandet av stora flerfamiljshus i befintlig villabebyggelse, något som planeras på flera ställen i vår kommun. Föreningen arbetar för att villa karaktären ska bibehållas. Vi skickar skrivelser till kommunen när olika planuppdrag aktualiseras.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Du som vill engagera dig i föreningens verksamhet under 2020, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.

Vårmöte 2019

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till vårmöte tisdag 21 maj kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:

  • Mats Hedenby från Trädgårdsmakeover kommer och talar om hur en snygg trädgård kan hjälpa till vid en husförsäljning.
  • Jonathan Björniden från kommunstyrelsens planutskott redogör för detaljplanerna i Barkarby och Skälby inför kommunens planerade revidering av detaljplanerna.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna!

Årsmöte 2019

 

Kvällens aktiviteter som hölls i Barkarby församlingshem den 14 mars lockade 31 medlemmar, inklusive styrelsens 6. Kommunstyrelsens nya ordförande Emma Feldman (M), var inbjuden för att berätta om vad hon och de styrande tänker sig om Järfällas framtid. Emma började med att presentera sig själv som en genuin Järfällabo, fortsatte sedan med att berätta om de nya ledamöterna i kommunstyrelsen, fördelning mellan partierna, deras uppdrag i nämnder och styrelser samt förändringar av dessa.
Flera frågor ställdes kring den stundtals kaotiska trafiksituationen kring Barkarbystaden. Emma berättade att man ska göra en total översikt över samtliga trafikflöden i kommunen och utifrån den försöka åtgärda och förbättra nuvarande och planera kommande vägprojekt.
Angående nya bostäder så har man redan reviderat tidigare plan och minskar nu antalet nyproducerade bostäder. Hänsyn ska också tas till rådande bebyggelse, d.v.s. är det ett villaområde så ska karaktären bevaras. En översikt och uppdatering av gällande detaljplaner för Björkeby och Skälby önskas för att ge alla fastighetsägare samma juridiska rättigheter.
Kvällen fortsatte med lite fika innan George Thuen valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gick igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet. Valberedningens sammankallande, Annika Sylvén, har tyvärr flyttat och lämnat sitt uppdrag, så för närvarande saknar föreningen en valberedning, något som är nödvändigt för vår fortsatta existens. Styrelsen kommer att arbeta med att få medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet.
Mötesmedlemmarna godkände valen, d.v.s. samtliga nuvarande styrelsemedlemmar ställer upp och fortsätter sitt arbete i styrelsen. Nytt är att Agneta Lembrén ersätter Bo Olsson som revisor och fortfarande finns en vakant post som revisorssuppleant.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Och du som vill engagera dig i föreningens verksamhet under 2019, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.