På Gång – Hösten 2016

Ordföranden har ordet
Just nu är det detaljplanen för Byleden som är det mest aktuella i vårt område. Den berör oss alla mer eller mindre. Byleden just nu är inte det trevligaste området i vår kommundel. Förhoppningsvis blir det bättre om några år när allt är på plats. Dock finns det tankar och funderingar på hur de planerade lamellhusen ska smälta in. De verkar bli väl höga för att ligga i utkanterna av Barkarby och Skälby villaområden. Vi var med på Öppet hus i Veddesta den 24 oktober och framförde våra åsikter. Vi kommer också att skicka in våra synpunkter skriftligt till kommunen.

Detaljplanerna finns på kommunens webbplats www.jarfalla.se. Under rubriken Byg­ga, bo och miljö finns handlingarna tillgängliga.

Inför höstmötet i år har vi bjudit in kommunens bygg- och miljöavdelning. Vi är nyfik­na på om de har någon detaljplan för villaområdena, vad de tänker om försäljning och förtätning av villatomterna i vårt område. Att större tomter styckas och att det byggs nya hus på dessa är nog bara en naturlig utveckling. Men vad tänker kommu­nen på när de ger bygglov? Är de ute och titta på verkligheten eller ser man bar på inlämnade bygglovsansökningar? Dessa saker och mer vill vi få svar på. Så kom och lyssna!

Så till det som bekymrar oss i styrelsen inför årsmötet nästa år. Det finns som bekant ingen valberedning. Vi vet redan nu att vi kommer att behöva några nya styrelsemedlemmar. Så kanske ni alla kan vara valberedning och komma med förslag. Kanske finns det någon som läser detta och tycker att det skulle vara intressant att vara med. Kanske har du någon fråga som du är mer intresserad av? Hör av er till styrelsen med förslag.

Hoppas också att alla har fått ett ex av vår Jubileumsskrift. Den har delats ut under sommaren och början på hösten.

Hemsidan
Hösten 2014 uppdaterades hemsidan så att den enkelt kan läsas på en surfplatta, dator eller i mobil. Trots detta så minskar antalet användare av föreningens hemsida sakta men säkert. Det känns fel, då antalet smarta telefoner och fiberanslutna fastigheter har ökat, vilket borde ge oss fler besökare och följare. Naturligtvis finns det någon förklaring till pågående trend. Antingen är våra inlägg ointressanta och för få eller också kan det ju bero på förändring av inlägg som gjorts. Tidigare rapporterades alla inbrott som inlägg på vår hemsida, idag hanteras dessa enbart av närpolisen på deras informationssida. Under fliken Grannsamverkan finns en länk till denna.

Hemsidan innehåller också länkar till Järfälla Kommun, Barkarbystaden samt förmåner och erbjudande från Villaägarnas riksförbund. Som medlem har du tillgång till alla protokoll från styrelsens och föreningens möten. Startsidan har en kalender så att du enkelt kan söka alla inlägg som gjorts genom åren.

Prenumerera på hemsidan och få automatisk uppdatering av senaste inlägg!
Har du tankar och idéer kring vår hemsida, så mejla oss! Barkarby-Skälby Villaägareförening: http://www.villabarkskal.org

Kommun & Trafik
Det händer saker hela tiden i vår kommundel.
Ett gammalt projekt som har blivit försenat igen, det fick vi visserligen reda på i början av året, men som jag (Leif) skrev då: “Jag tror det när jag ser det”, blev besannat igen! Växthusvägen planeras nu att öppnas för fordonstrafik nu under vintern men troligen sker det först i slutet av mars 2017.
Som vanligt är det problem med “infrastrukturen”. Järfällaborna är ett tålmodigt släkte, men trivs i sin kommun trots allt.
Det ska byggas ett nytt sjukhus i Barkarby i nära anslutning till station och blivande tunnelbana.
Byleden kommer att bebyggas med bostäder samt viss lokal serviceverksamhet. Villaägare­för­eningen kommer att vara engagerad i detta projekt eftersom flera medlemmar har uttryckt oro för att kommunen vill “förändra områdets karaktär” till att bli mer stad än villa­sam­hälle.
I Södra Veddesta (etapp 1) kommer det att byggas bostäder, kontor, butiker samt ett hotell. Här kommer vi också att bevaka våra medlemmars intressen. Ta gärna kontakt med oss om ni har synpunkter.
“Håll ut i köerna” det kommer att bli bra när allt är klart!

Ekonomi & medlemstal
Föreningens ekonomi är god; vår likviditet är 63 000 kronor.

Vi har nu, som sagt, färdigställt, tryckt och distribuerat vår 90-års jubileumsskrift till alla villaägare i Barkarby och Skälby. Kostnaden för den har förstås minskat saldot en hel del, men till ett vällovligt ändamål, tycker vi. Det finns ett större antal extra exemplar till kommande nyinflyttade eller andra, som eventuellt önskar ett eller flera.

Medlemstalet är på uppåtgående. Vi är nu 848 mot 817 i oktober förra året. Våra små annon­ser i PRO:s lokala blad Runskriften och i tidskriften NYinflyttad kvarstår även kommande år.

 

Annons

Höstmöte 7 november 2016

Barkarby-Skälby Villaägareförening inbjuder härmed sina medlemmar till höstmöte. Måndag 7 november kl.19.00 i församlingshemmet Kyrkvägen 8.

På programmet:
En representant för kommunens bygg- och miljöavdelning kommer och talar om detaljplaner för våra villaområden i Barkarby och Skälby gällande bygglov, överklagande, m.m. och om vad som gäller för Attefallshus.

Som vanligt serverar vi kaffe med dopp och avslutar med ett närvarolotteri.

Välkomna!