Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-04-17
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 16 (13 – 17 april)
Tungrivning påbörjas, sanering asbest och sortering pågår.
Avtal med Rangsell är klart och sorterade rivmassor har börjat fraktas bort.

Kommande vecka 17 (20 – 24 april)
Rivning lätt och tung, städning av området och utanför staket kommer att utföras. Sortering och bortforsling av rivmassor.
Provtagning avloppsslam kommer att utföras.

Viktig information
Vi sanerar asbest dygnet runt nu och arbetsplatsen är därmed bemannad dygnet runt.
Meddela mig om ni upplever olägenheter av rivarnas framfart så får jag titta på möjliga lösningar.

Mats Viklund
Byggledare
Telefon 0707 86 72 41

Annons