Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-04-24
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 17 (20 – 24 april)
Tungrivning fortlöper enligt plan, sanering asbest och sortering likaså.
Sorterade rivmassor har börjat fraktas bort.

Kommande vecka 18 (27 – 30 april)
Rivning lätt och tung.
Sortering och bortforsling av rivmassor.
Provtagning avloppsslam kommer att utföras senare.
Nya rör för grundvattenprover kommer att drivas ner i marken.

Viktig information
Meddela mig om ni upplever olägenheter av rivarens framfart så får jag titta på möjliga lösningar.

Mats Viklund
Byggledare
Telefon 0707 86 72 41

Annons